top of page
  • TW

PD måling under sluttkontroll (SOAK) 145-420 kV kabelanlegg

Når det kommer til sluttkontroll av kabelanlegg på høyere spenninger blir ofte IEC 62067 og IEC 60840 lagt til grunn. I henhold til disse kan man enten gjennomføre en AC Hipot test (20-300 Hz) eller en såkalt SOAK test.


SOAK test

SOAK test er den mest vanlige testen å gjennomføre i Norge. Med dette spenningsettes anlegget i 24 timer uten last. Testen er bestått hvis anlegget ikke feiler i løpet av disse 24 timene. Svakheter som trenger tid for å utvikles vil dermed ikke avdekkes ved en SOAK test.

For at en feil skal oppstå innen de første 24 timene må feilen være av en kritisk karakter i utgangspunktet.


SOAK test + PD overvåking av skjøter og endeavslutninger


Et alternativ er å kombinere SOAK testen med PD overvåking. Dette gjøres ved at PD sensorer installeres ved skjøter og endeavslutninger. Sensorene kan enten monteres i Link-bokser der det er aktuelt, eller rett på kabel ved skjøt. PD sensorene kan etterlates slik at de kan benyttes for testing ved en senere anledning.

Under selve SOAK testen overvåkes anlegget for partielle utladninger. Om en skjøt eller en endeavslutning har PD aktivitet ved denne spenningen vil det kun være et tidsspørsmål før et havari oppstår. Ved å kombinere SOAK testen med PD målinger vet man at anlegget er PD fritt ved driftsspenning. Ulempen er naturligvis at man ikke avdekker svakheter som tennes ved en overspenning.

Likevel er dette en godt alternativ der man ikke kan utføre AC Hipot testing. Kostnadene vil være en brøkdel av hva en AC test vil være samtidig som man forsikrer seg at skjøter, endeavslutninger og kabel er PD fri før overtagelse.
Partial discharge monitoring during SOAK
.
Last ned • 5.20MB

Comments


bottom of page