top of page
  • TW

PD måling på en 4,8 km lang 36 kV kabel


PD måling ved lange kabler kan være svært utfordrende, spesielt om feilkilden er nær-ende eller fjern-ende. Feilkilden lokaliseres ved hjelp av TDR prinsippet hvor avstand til feil kalkuleres ved å beregne tidsforskjellen mellom originalpuls og refleksjonspuls. Ved lange kabler betyr dette at PD pulsene må reise svært langt før de når PD dektoren. Ettersom PD signalene reiser gjennom kabel blir de dempet og ved et tidspunkt blir signalene så små at de ikke lengre kan måles.


Hvor mye dempingen avhenger av isolasjonsmaterialet, antall skjøter og leder tverrsnitt. Denne dempningen i kombinasjon med påtrykket spenning og generelt støynivå i anlegget vil påvirke om aktiviteten kan avdekkes eller ikke.


I eksemplet under er feilkilden i endeavslutningen i nær-enden. Det betyr at refleksjonspulsen har reist hele veien til fjern-enden og tilbake, totalt 9,6 km.


Aktiviteten ble fangen opp og vi kunne avdekke PD aktivitet i endeavslutningen i nær-enden. For mer utfordrende forhold har vi muligheten til å benyttes oss av to-sidig PD måling hvor vi har en PD detektor i begge ender av kabel under test. Med dette er vi ikke avhengig av refleksjonspulser, kun de direkte pulsene.


Dette resulterer i at vi kan utføre mer følsome PD-målinger med en høyere nøyaktig lokalisering.Comments


bottom of page