top of page
  • TW

Overgangsskjøter mellom PEX og papirkabel (massekabel)I dagens kraftnett finnes det mange eksempler på inntil 80 år gamle høyspentkabler. Dette er kabler hvor isolasjonen er bygget opp av en kombinasjon av papir og olje. Denne kombinasjonen har vist seg og være svært god, gitt at kablene får ligge fysisk i ro.


I bysentrum ligger det fortsatt store mengder med denne typen kabel da utskiftninger blir svært kostbart og vanskelig å gjennomføre. Da de fleste nettstasjonene har blitt oppgradert opp gjennom er disse kablene blitt skjøtet over til til PEX ved hjelp av overgangsskjøter slik at man har ny pexkabel inn i nettstasjonene. Overgangsskjøter blir også benyttet ved reperasjoner av kabel siden massekabel ikke produseres lengre.


Dessverre så viser feilstatestikken at det forekommer en del feil ved disse overgangsskjøtene. Dette skyldes både tidligere designfeil, men også ofte montasje og behandlingsfeil. Under selve skjøteprossessen er man avhengig av å bevege på kablene og det skal svært lite til før denne håndteringen resulterer i papirbrudd, som senere fører til havari.


For å være trygg på at overgangsskjøten vil holde kan det være smart å utføre en kabeldiagnose med PD før idriftsettelseDet kan være utfordrende å fastslå tilstanden til kabelanlegg bestående av ulike kabel typer (PILC og PEX). En av årsakene til dette er at de ulike kabeltypene påvirkes ulikt av partielle utladninger (PD). Mens pex kabler er meget sårbare for PD, har PILC kabler en naturlig tilstedeværelse av PD.


Mens PILC kabler har en naturlig tilstedeværelser av partielle utladninger er pex kabler svært sårbare for denne type aktivitet

For å avgjøre om en kabel er i god stand eller ikke må man gjennomføre en kabeldiagnose.

En kabeldiagnose vil avsløre om hele eller deler av kabel er i god stand. Dette avgjøres ved hjelp av TanDelta diagnose og PD diagnose.


PD diagnosen avdekker isolasjonsfeil med PD ved kabelanlegget

 

 PD i kabelisolasjon

 PD i skjøter/overgangsskjøter

 PD i endeavslutningerTanDelta diagnosen avdekker ulike isolasjonstap som oppstår i isolasjonen. Ulike tap er dominerende ved ulike frekvenser:

 

 Interface losses 50-60 Hz (Overflate problemer)

 Dipole losses > 10 Hz (Generell aldring)

 PD losses > 10 Hz (Partielle utladninger)

 Conductive losses < 1 Hz ( Vanntrevekst)Resultatet fra en kabeldiagnose vil være:


  • Kabel er i god stand og ingen tiltak behøves

  •  Deler av kabel må byttes

  •  Skjøt/skjøter må byttes

  •  Endeavslutning/Endeavslutninger må byttes


Kabeldiagnosen har en lav destruktiv effekt på kabel og svakhetene blir ikke stresset mer enn nødvendig. Fordelen med dette er at man har tid til å planlegge utskiftningene frem i tid.


Resultat fra en diagnose av blandet kabel ( PILC & pex)

 

Grunnet den naturlige tilstedeværelsen av PD i PILC kabel vil man altid ha mye PD aktivitet ved slike kurser. Men ut fra PD mappingen kan man se at man ikke har noe konsentrasjon av PD aktivitet. På bakgrunn av dette kan man si fastslå at kabel er i god stand.

Resultatene fra TD diagnosen bekrefter også at kabel er i god stand. TD verdiene er stabile mellom fasene og viser kun en liten økning ved de ulike spenningenetrinnene.
Basert på denne kontrollen kan man slå fast at kabel er i god stand og at det er ikke noe som indikerer at kabel ikke er klar for mange nye år i drift.


+47 95232799


Comments


bottom of page