top of page
  • TW

Online tilstandskontroll av kabelanlegg i nettstasjoner, trafostasjoner og kraftstasjoner (6-420 kV)

Neka tilbyr kostnadseffektiv tilstandskontroll med fjernmåling av partielle utladninger (PD) i høyspentanlegg. PD målinger anses som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter og er en god måte å kontrollere tilstanden til nye og gamle anlegg.


Målingene henter ut all nødvendig data for å kunne gjøre en avansert analyse av eventuelle feil. Dette innebærer PRPD, waveform (Time Domain Analysis) og frequency spectrum (Frequency Domain Analysis). Dette er viktig for å kunne unngå falske resultater.


I høyspentanlegg har man ofte mange ulike kilder som påvirker målingene, både i form av støy og PD aktivitet, feks korona aktivitet. Enklere PD-utstyr som kun baserer resultatene på AI-analyse (Rødt-Gult-Grønt lys varrianter) vil i mange tilfeller gi bruker en indikasjon på at noe "kan" være galt og at det kreves nye målinger med mer avansert utstyr for å undersøke videre. Med vår løsning slipper man dette problemet da all nødvendig data hentes ved første måling.


Testen utføres av vår PD ekspert over 4G nettet. Det eneste dere trenger å gjøre på site er å feste sensorene på de aktuelle kablene (L1-L2-L3). Ved å benytte eget lokalt personell til denne jobben slipper man unødvendige kostander grunnet reise og ekstra tidsbruk på site.PD målingene vil også avdekke feil i andre tilkoblede komponenter som transformatorer, bryteranlegg, generatorer og elektriske maskiner.Ta kontakt for mer info

95232799


Comentários


bottom of page