top of page
  • TW

Lokalisering av kabelfeil på høyspenningskabler

Ved hjelp av LIRA (Line impedance resonance analysis) teknologien kan vi lokalisere feilstedet når uhellet først er ute. Kabelfeil resulterer i signifikante endringer i kabelens elektriske parametere. Målingene kan utføres på de fleste typer kabler med en lengde inntill 300 km.


Testutstyret kan enkelt tas med på fly som resulterer i kort mobiliseringstid slik at feilstedet raskt kan avdekkes.


LIRA målingene er også en god måte å avdekke svakheter også før et havari har oppstått.

Svakheter som termisk aldring, fuktighet, isolasjonsfeil og mekaniske skader vil kunne endre kapasitansen som igjen vil kunne avdekkes med målingene.


Neka benytter LIRA som en del av sin kabeldiagnose for å hente ut mer informasjon om kabelens helse.


Vår tilstandskontroll:

  • Online PD diagnose

  • Offline PD diagnose

  • Offline TD diagnose

  • LIRA diagnose

Comments


bottom of page