top of page
  • TW

Hold fabrikken i gang med online PD-testing!

Under en online PD-survey testet NEKA ca. 250 enleder-kabler med tilhørende avslutninger. Kontrollen tok mindre enn 2 dager på site og avdekket isolasjonsfeil med kritisk PD i flere endeavslutninger.


Ved å avdekke og lokalisere disse feilene kan tiltak nå planlegges og gjennomføres ved neste driftsstans, og forhindre dyre uplanlagte havarier!Alt vi trenger for å gjennomføre denne type test er tilgang til kabel (ytterkappe) i nærheten av endeavslutningen, f.eks. kabelkjeller eller under datagulv. Ingen utkobling er nødvendig for testing!PD-testen kan også utføres eksternt med kun lokalt personell på stedet. Våre testingeniører vil utføre målingene over 4G. Alt du trenger å gjøre på stedet er å midlertidig feste PD-sensorene til de aktuelle kablene.

Mer info:


+47 95232799Comments


bottom of page