top of page
  • TW

Kabeldiagnose med TanDelta/tapsfaktor måling

TanDelta-måling er en ikke-destruktiv test som evaluerer tilstanden til isolasjons systemet i sin helthet. Forholdet mellom den kapasitive ladestrømmen(Ic) og den resistive lekkasjestrømmen(Ir) måles. Det vil alltid være en viss lekkasjestrøm i et isolasjonssystem, men en økt verdi indikerer aldring av isolasjonen. For kabelsystemer kontrolleres TD verdiene opp mot kriteriene gitt i IEEE 400.2-2013. 
Hvordan utføres TD måling

Ved hjelp av en spenningskilde økes spenningen trinnvis fra 0,5 til 1,5*U0. Samtidig logges TD verdiene ved alle trinnene. Dette gir mulighet for følgende evalueringskriterier:

​▪VLF-TD time stability (VLF-TDTS) at U0

​▪Differential VLF-TD in mean TD between 0.5 and 1.5 U0​

▪Mean VLF-TD at U0

Resultatene fra testen vil være følgende:

​▪Ingen tiltak nødvendig 

▪Videre utredning

▪TIltak må igangsettes

Typiske grunner for dielektriske tap:

▪ Tilstedeværelse av vanntrær i XLPE-isolasjon

▪ Fukt i skjøter og endeavslutninger

▪ Korrosjon i laminat med PD

▪ Dårlig kontakt mellom laminat og kabelskjerm

▪ Tørking i isolasjon av papirisolerte masseimpregnerte kabler

▪ Skadet isolasjon i papirisolerte masseimpregnerte kabler på grunn av fuktighet

Neka benytter to ulike teknologier for TanDelta testing:

TanDelta diagnose med Damped AC avdekker:

​▪Dipole losses er representert ved isolasjon aldring som kan påvises av TD målinger over 10 Hz


​▪Interface losses er representert ved overflateproblemer mellom  materialer som kan påvises av TD målinger ved 50/60 Hz

​▪Localized high intensity discharging er representert ved partielle utladninger som kan påvises med TD målinger over 10 Hz

"DAC TD er spesielt nyttig for å avdekke feil i papirkabler"

​​

TanDelta diagnosis with VLF reveals:

​▪Conductive losses er representert ved vanntrevekst i pex kabel som kan påvises ved TD målinger under 1 Hz

Comentarios


bottom of page