top of page
  • TW

Kontroll av høyspentkabler 66-132 kV

Neka tilbyr nå ikke-destruktiv høyspent testing med sensitiv PD & TD diagnose av kabelanlegg opp til 132 kV. Med en fullstendig kabeldiagnose avdekkes kabelanleggets faktiske tilstand. Testen utføres på aller typer kabelanlegg med lengder inntil 20 km, ved kabler med lengde over 15 km brukes to-sidig PD måling.


Denne type testing utføres i forbindelse;

  1. Kvalitetssikring av nye kabelanlegg

  2. Tilstandskontroll av aldret kabelanlegg

  3. Restlivsvurdering

  4. Verifikasjon etter reperasjon


Høyspenningstest:

Kabel utsettes for en kortvarig overspenning like 1,4-1,7 x fase/fase spenningen. Med kortvarig overspenning er denne testen ansett som en ikke-destruktiv test. Overspenningen er nødvendig for å avdekke svakheter som kun trigges ved transiente overspenninger.


Partielle utladninger (PD):

PD er ansett som den største bidragsyteren til havarier i høyspenningskomponenter.

Under HS testen overvåkes kabel for PD aktivitet. Om det finnes svakheter som genererer PD vil disse avdekkes og lokaliseres med en følsomhet under 1% av kabelens totale lengde.


TanDelta (TD):

TD måling er et verktøy for å avdekke den generelle aldringen til isolasjonsmediumet. TD er spesielt nyttig for kabler med papirisolasjon.


Testen er i henhold til relevante standarder og normer:

Under PD testen lokaliseres svakhetene slik at disse "enkelt" kan utbedres

Testutstyret har et lite fotavtrykk


Ta kontakt om dere ønsker mer info:

95232799


Comments


bottom of page