top of page
  • TW

Impedanse målinger positiv/negativ/null-sekvensimpedans på kraftkabel og linjer


Kilde:https://www.omicronenergy.com


Måling av synkron- og nullimpedanser brukes til innstilling av relévern og til planleggingsarbeid.


Målingene er nødvendige for å validere de beregnede impedansene. Den faktiske impedansen påvirkes av en rekke ulike faktorer som jordmotstand, vannrør eller andre nedgravde ledere som ikke kan forutses i beregningene. Dette fører til avvik mellom beregnet og faktisk impedans og vil kunne føre til at vern ikke slår ut når de skal.  • Linjeimpedanser og k-faktorer for luftledninger eller høyspentkabler

  • Jordimpedanser for store systemer

  • Trinn- og berøringsspenninger

  • Gjensidig kobling av parallelle luftledninger

  • Kobling av kraftledninger til signalkabler


Ta kontakt for mer info omkring våre tjenester:

+47 95232799

Comments


bottom of page