top of page
  • TW

Ikke-godkjent resultat under sluttkontroll av kabelanlegg offshore vindpark


Viktigheten av å gjennomføre høyspent isolasjonstest (20-300 Hz) med avansert PD diagnose før idriftsettelse av nye viktige kabelforbindelser

Under sluttkontrollen av en ny 2,2 km lang 22 kV sjøkabel ble det gjennomført fullstendig høyspent isolasjonstest 2*U0 med avansert PD diagnose med PD mapping.


Resultatet av testen:


1) Hipot stresstest (2,2*U0): Bestått

2) TanDelta test: Bestått

3) Partielle utladninger (PD) test: Ikke bestått (Nye kabelanlegg skal ikke vise tegn til PD aktivitet under 1,7* U0)


I hver ende av sjøkabel var det installert overgangsskjøter fra sjø til topside kabel. Det var i disse overgangsskjøtene i fjern-enden det ble avdekket alvorlig avvik under PD testen.

Under installasjonen av overgangsskjøtene i den ene enden av sjøkabel ble feltfordelerne over skjøtehylsen installert feil.

Med fravær av stresskontroll oppstår det ujevn feltfordeling og i dette tilfelle oppsto det kritisk PD aktivitet allerede før driftspenning (0,9xU0). Med andre ord ville PD aktiviteten vært aktiv så lenge anlegget var i drift og med dette brytet ned isolasjonsmaterialene i skjøten konstant.

Som en del av PD testen logges og lokaliseres PD signalene ved hjelp av PD mapping (TDR prinsippet). Med dette vil analysen lokalisere hvor feilen befinner seg på kabel. Nøyaktigheten på lokaliseringen er <1% av kabel lengden.


PD aktiviteten ved U0:


PD aktiviteten ved 2*U0:


Basert på resultatene fra denne sluttkontrollen kunne kunden igangsette reperasjon/utskiftning raskt før offshore operasjonen ble avsluttet. Uten en fullverdig sluttkontroll, feks kun SOAK test, hadde disse installasjonsfeilene vært uoppdaget helt frem til et havari hadde oppstått.


For mer info vedrørende våre løsninger innen testing:

Commenti


bottom of page