top of page
  • TW

Ikke-destruktiv tilstandskontroll av høyspentanlegg uten driftsstans


PD er den største bidragsyteren til degraderingen av isolasjonssystemet til høyspentkomponenter. Med regelmessige PD målinger avdekkes svakheter før utviklingen går så langt at havarier oppstår. PD målinger utføres på anlegg uten at det er behov for driftsstans.


NEKA har anskaffet seg utstyr for å kunne utføre PD målinger over 4G nettet. Det eneste dere trenger å gjøre er å feste PD sensorene på de aktuelle høyspentkablene i nærheten av endeavslutningene, feks i kabelkjeller eller under datagulv. PD målingene blir av samme kvalitet som om vi var på site.


1) Vi sender dere utstyret

2) Avtaler tidspunkt for kontrollen

3) Monter PD sensorer på aktuelle HS kabler

4) Test ingeniøren utfører målingene over 4G nettet

5) Hver måling (3 faser) tar ca 5-10 minutter

6) Gjenta prosessen på aktuelle kabler


Når kontrollen er ferdig, analyseres dataen og dere mottar en komplett rapport med resultatene og videre anbefalinger.


Ingen kritisk PD funnet = Ingen tiltak nødvendig

PD aktivitet funnet = Holdes under oppsyn (Trend)

Kritisk PD funnet = Utbedringer anbefalesVed å uføre målinger på denne måten slipper man fordyrende reisekostnader. Dette er vinn-vinn for alle parter både med tanke på det økonomiske og miljø.


Oppsettet ute i feltet krever ingen spesiell kompetanse utover at man har tilgang til anleggene som skal kontrolleres. Eneste forutsetningen er at det er signaler i området målingene utføres. Målingene kan utføres på alle spenningsnivåer, fra 6 til 420 kV. Andre komponenter som transformatorer, elektriske maskiner og bryteranlegg kan kontrolleres med den samme metoden


+47 95232799


Comments


bottom of page