Tilstandskontroll av elektriske maskiner

GIS.jpg

Online PD måling uten behov for driftsstans

Avdekker svakheter som genererer partielle utladninger ved normal driftsspenning. Utføres på anlegg uten behov for driftsstans. Utstyret kan også midlertidig monteres for overvåking over tid

IMG_1579.jpg

Høyspent isolasjonstest

med DAC 20-300 Hz  

Generatorer og elektriske maskiner kan testes med DAC 20-300 Hz.

 

Vi utfører isolasjonstesting opp til 65 kV i kombinasjon med med partial discharge og TanDelta diagnose.

IMG_1127.JPG

Høyspent isolasjonstest

med PD/TD diagnose

Kontrollen vertifiserer at isolasjonen tåler overspenning, samt avdekker svakheter med partielle utladninger og aldring i isolasjonen.