Isolasjonstest med TanDelta for krafttransformatorer og trafogjennomføringer

1/1

Isolasjonstest med TanDelta analyse

15-400 Hz 

Isolasjonstest med måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og relaterte impedansemålinger. Testen kan gjennomføres på transformatorer opp til 420 kV

 

Avdekker aldring, fukt og svakheter i isolasjonen til

krafttransformatorer,  trafogjennomføringer, effektbrytere og avledere. 

Testen kan utføres ved flere frekvenser, fra 15-400 Hz, dette gir verdifull informasjon om den faktiske tilstanden og øker sannsynligheten for å avdekke svakheter i transformatoren.