Isolasjonstest med TanDelta for krafttransformatorer og gjennomføringer

1/1

Isolasjonstest med TanDelta analyse

15-400 Hz 

Isolasjonsdiagnose ved måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og relaterte impedansemålinger opp til 12 kV AC.

 

Avdekker aldring og svakheter i isolasjonen til kraft transformatorer, måletrafo, gjennomføringer, effektbrytere og avledere. 

Testen kan kombineres med måling av partielle utladninger for ekstra kontroll. Testspenningen er opptil 12 kV og frekvensen kan endres fra 15 Hz til 400 Hz. Dette gir verdifull informasjon om isolasjonstilstanden på transformatorer, motorer, generatorer, kondensatorer mm.