top of page

Sluttkontroll av måletrafo

Sluttkontroll er en systematisk prosess for å verifisere nylig installert anlegg før det tas i bruk. Det utføres for å sikre at systemet fungerer i samsvar med dets design og for å bekrefte den tiltenkte sikkerheten og påliteligheten.

Partielle utladninger PD) blir sett på som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter

PD surveyen avdekker og lokaliserer feil uten behov for driftstans. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp all nødvendig informasjon om aktiivteten. Med denne informasjonen kan riktige tiltak igangsettes 

Surveyen egner seg for alt elektrisk utstyr fra 3kV til 600kV. For CT/VT blir målingene utført på kabler og / eller jordinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: IEEE 493-1997 

PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i MV & HV-systemer

• Øk påliteligheten til høyspentkomponenter

• Øk levetiden

• Øk sikkerheten

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

Online PD Survey

Screenshot_1.png
bottom of page