AC test 50 Hz opp til 120 kV

1/1

Høyspent isolasjonstest 50 Hz

I mange tilfeller kreves det at isolasjonstesten utføres med en frekvens på 50 Hz, gjerne kalt en Power frequency withstand test. Dette krever vesentlig høyere tilført energi og er i mange tilfeller utfordrende å gjennomføre på komponenter med høy kapasitans i felt.

 

Derimot så er dette en mulig på komponenter med "lav" kapasitans.

Komponenter som kan testes med 50 Hz

- Korte kabel lengder, feks i forbindelse med lab testing (FAT)

- Samleskinner

- Gjennomføringer

- Vakuum brytere

- Brytere

- Måle trafoer

- Små motorer/generatorer

Vi utfører nå testing av slike komponenter med en spenning opp til 120 kV (7,2 kVA)

Installerte bryteranlegg testes gjerne med 80% av testspenningen benyttet under fabrikktesting.

Som ekstra kvalitetsikring kan isolasjonstesten kombineres med partial discharge måling. Med dette avdekkes også mindre avvik som på sikt kan fører til havari.